Digital Etik | De tre workshops
301
page-template-default,page,page-id-301,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,columns-4,qode-theme-ver-13.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

De tre workshops

Workshopbeskrivelser

 

 

Workshop 1: Digitalisering af den offentlige forvaltning

 

I denne workshop behandles digitale dilemmaer, der relaterer sig til digitalisering af den offentlige forvaltning. Regeringens ambitioner og planer for digitalisering af den offentlige sektor (fx digitaliserbar lovgivning, øget udveksling og brug af data, automatisering af sags-behandling mv.) indbefatter tiltag, der potentielt kan øge effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten af opgaveløsningen. Det er dog også tiltag, der påvirker relationen mellem borger og stat og udfordrer grundlæggende principper som retssikkerhed og ret til privatliv.
I workshoppen giver Birgitte Eiriksson fra tænketanken Justitia oplæg til drøftelse om, hvilke muligheder og dilemmaer den digitale udvikling i den offentlige sektor medfører. Deltagerne involveres aktivt i workshoppen, således at du får mulighed for at bringe dine holdninger i spil og udvide din horisont på digitale dilemmaer på baggrund af konkrete cases.

 

Birgitte Arent Eiriksson
Advokat i den uafhængige
juridiske tænketank Justitia, hvor hun er projektleder på to store projekter om henholdsvis rets-sikkerhed for socialt udsatte og domstolsprøvelse.
Tidligere har hun arbejdet i ca. 20 år på Justitsministe-riets område, herunder i Datatilsynet

 

 

Workshop 2: Kunstig intelligens’ indtog i den menneskelige verden

 

Workshoppen vil behandle nogle af de centrale dilemmaer, der følger med den kunstige intelligens’ indtog i den menneskelige ver-den.
Kristoffer Stensbo-Smidt, postdoc fra Datalogisk Institut på KU giver et kort oplæg om kunstig intelligens’ og de muligheder og udfordrin-ger, der følger med. Deltagelse i workshoppen giver mulighed for at debattere i hvilken udstrækning vi vil tillade intelligente systemers påvirkning af liv og adfærd og håndtering af kendte og ukendte bias. Du får i denne workshop mulighed for at udvide din horisont og bidrage med dine holdninger til, hvilke udfordringer udviklingen medfører.

 

Kristoffer Stensbo-Smidt
Postdoc og ph.d. i kunstig intelligens fra Datalogisk Institut, Københavns Universitet, og fra august 2018 ansat som postdoc ved University of Cambridge.
Hans primære forskningsområde er i udviklingen af kunstigt intelligente metoder til at opdage forurening.

 

 

Workshop 3: Virksomhedernes etiske ansvar i den digitale udvikling

 

Workshoppen vil behandle helt centrale og uundgåelige spørgsmål omkring virksomheders rolle og etiske ansvar i forbindelse med den digitale teknologiske udvikling.
Virksomhederne står i disse år over for en bølge af nye muligheder i takt med udviklingen af digital teknologi. Med mulighederne følger en række etiske dilemmaer, og der skal træffes valg om, hvilken vej virksomheden vil gå. Er der grænser for profilering og forudsigelser på baggrund af brugernes data? Har du ret til at vide, om du taler med et menneske eller en maskine? Og er der grænser for, at virksomheder må dele din data?
Disse spørgsmål belyser og kvalificeres i workshoppen, som Pernille Tranberg, medstifter af Dataethics, faciliterer. Du involveres aktivt i workshoppen, hvorfor du både får mulighed for at udvide din horisont og bidrage med dine holdninger.

 

Pernille Tranberg
Forfatter til 7 bøger – senest “DataEtik – den nye konkurrencefordel”.
Hun holder desuden foredrag for individer og teenagere om de forandringer, datatids-alderen fører med sig, og digitalt selvforsvar; hvordan man kan tage nogenlunde kontrol over egne data.